Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Medzinárodný deň žien 2022: Komisia navrhuje celoúnijné pravidlá v záujme boja proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes navrhuje celoúnijné pravidlá, ktorými chce zakročiť proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu.

Na základe navrhovanej smernice sa bude trestnoprávne postihovať znásilnenie, ku ktorému došlo pre chýbajúci súhlas, mrzačenie ženských pohlavných orgánov a násilie na internete, ktoré zahŕňa: zdieľanie intímnych snímok bez súhlasu; kybernetické prenasledovanie; kybernetické obťažovanie a podnecovanie k násiliu alebo nenávisti na internete. Vďaka novým pravidlám sa zároveň uľahčí prístup obetí týchto trestných činov k spravodlivosti. Členské štáty budú totiž vedené k tomu, aby zriadili jednotné kontaktné miesto, na ktorom by sa dovedna sústredili všetky služby na zaistenie podpory a ochrany. Obete by mali mať možnosť uplatniť si v trestnom konaní nárok na náhradu ujmy. V návrhu sa predpokladá aj náležitá a špecifická ochrana a podpora napríklad prostredníctvom bezplatných liniek pomoci a krízových centier pre obete znásilnenia. Stanovuje sa v ňom taktiež adresná podpora pre skupiny, ktoré majú osobitné potreby alebo sú vystavené ohrozeniu, vrátane žien na úteku pred ozbrojeným konfliktom.

Hlavné aspekty navrhovaných nových pravidiel:

  • Trestnoprávne postihovanie znásilnenia, mrzačenia ženských pohlavných orgánov a násilia na internete 
  • Postupy bezpečného oznamovania a posudzovania rizika
  • Rešpektovanie súkromia obetí v súdnych konaniach a právo na náhradu ujmy
  • Podpora obetiam prostredníctvom liniek pomoci a krízových centier pre obete znásilnenia
  • Lepšia koordinácia a spolupráca

Komisia dnes uverejňuje aj výročnú správu Európskej komisie o rodovej rovnosti v EÚ za rok 2022. V roku 2021 sa podnikli významné legislatívne kroky v podobe návrhov v oblasti transparentnosti odmeňovania a primeraných minimálnych miezd v EÚ, ako aj nového aktu o digitálnych službách, ktorý pomôže chrániť používateľov online. V decembri 2021 Komisia takisto navrhla zahrnúť nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti do zoznamu trestných činov EÚ.

Podrobnosti:

Tlačová správa
Informačný prehľad o presadzovaní rodovej rovnosti  

Otázky a odpovede týkajúce sa návrhu Komisie na smernicu o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Správa o rodovej rovnosti v EÚ za rok 2022

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 08.03.2022 06:00
Upravené: 23.03.2022 14:51