Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Mladý Európan 2019

Miesto: Košice

Výzva pre účasť študentov stredných škôl v 14. ročníku vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom „Mladý Európan“ v roku 2019.

Zastúpenie Európskej komisie a sieť 10 regionálnych informačných centier Europe Direct v SR vyhlasujú tento rok už 14. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Prioritami tento rok sú: voľby do Európskeho parlamentu, 15. výročie vstupu SR do EÚ, 10. výročie prijatia spoločnej meny euro a Investičný plán pre Európu. Taktiež krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2019, konkrétne Rumunsko a Fínsko. K ďalším prioritám patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ. Ďalej je to znalosť rôznych európskych programov, ako napríklad Európsky zbor solidarity, Erasmus+, Európa pre občanov a znalosť kľúčových inštitucionálnych sietí Európskej únie.

Záštitu nad súťažou tento rok prevzal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pán Ladislav Miko.

Regionálne kolá súťaže sa uskutočnia v 13 regiónoch Slovenska. Celoslovenské kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia víťazné trojčlenné družstvá z regionálnych kôl, sa uskutoční  12. - 13. júna v Košiciach.

Regionálne kolá súťaže Mladý Európan v Košickom kraji (Košice I- IV a KS, RV, GL, TV, MI, SO ) sa uskutočnia koncom apríla v Košiciach.

Bližšie informácie sú v štatúte súťaže a súťažnom poriadku. V prípade záväzného záujmu Vašej školy o účasť vo vedomostnej súťaži Mladý Európan v roku 2019, vyplňte priložený formulár a zašlite O B R A T O M  na elektronickú adresu: europe.direct@vucke.sk

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Rumunsku, alebo o Fínsku, teda krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2019. Tento projekt môžu študenti vypracovať ako súčasť školského kola súťaže, ktoré by predchádzalo vyslaniu tímu reprezentujúceho školu na regionálnom kole.

Odporúčame zaslanie projektu týždeň pred konaním príslušného regionálneho kola súťaže!

V súlade so štatútom súťaže „Mladý Európan“, platným pre rok 2019 centrum Europe Direct Košice zaradí do regionálneho kola súťaže prvých 15 prihlásených súťažiacich družstiev, a to v poradí podľa dátumu a času doručenia prihlášky.

Ďalšie organizačné pokyny týkajúce sa účasti strednej školy v regionálnom kole tejto už tradičnej vedomostnej súťaži o Európskej únii na Slovensku zašleme prihláseným školám formou pozvánky.

Vaše prípadné otázky Vám radi zodpovieme elektronicky na adrese: europe.direct@vucke.sk alebo telefonicky na čísle +421 55 6196 656.

Súťažný poriadok ME 2019

Štatút súťaže ME 2019

Výzva pre školy do súťaže ME 2019

Prihláška ME 2019

Informačné zdroje pre štúdium

Webové portály pre štúdium

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 06.03.2019 06:00
Upravené: 07.03.2019 16:36