Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Mladý Európan 2021

Miesto: Košice

Výzva pre účasť študentov stredných škôl v 16. ročníku vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom „Mladý Európan“.

Zastúpenie Európskej komisie a sieť 10 regionálnych informačných centier Europe Direct v SR vyhlasujú tento rok už 16. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých, tretích a štvrtých ročníkov stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších  pamätihodnostiach EÚ. 
Hlavnými oblasťami tento rok sú: priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z  farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2021, konkrétne Portugalsko a  Slovinsko. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti – študentov stredných škôl v SR o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách,  legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku.

Záštitu nad súťažou v roku 2021 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič.
Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.
Súťaž podporila Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Regionálne kolá súťaže sa uskutočnia v 13 regiónoch Slovenska. 

Regionálne kolá súťaže Mladý Európan v Košickom kraji (Košice I- IV a KS, RV, GL, TV, MI, SO ) sa uskutočnia 27. a 28. apríla 2021 v on-line forme.

Bližšie informácie nájdete v štatúte súťaže a súťažnom poriadku súťaže. 

V prípade záväzného záujmu Vašej školy o účasť vo vedomostnej súťaži Mladý Európan v roku 2021, vyplňte formulár na stránke: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/1379ae90-8980-afbf-a47a-1bbb02efbe84

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Portugalsku, alebo o Slovinsku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2021. Tento projekt môžu študenti vypracovať ako súčasť školského kola súťaže, ktoré by predchádzalo vyslaniu tímu reprezentujúceho školu na regionálnom kole. Je potrebné, aby uvedený projekt bol odoslaný organizátorovi príslušného regionálneho kola najneskôr týždeň pred konaním súťaže.

Prezentácie ( napr. PPTX, PREZI, HTML, PDF, MP4, a pod.) alebo o odkaz na online úložisko (GoogleDrive, uloz.to, OneDrive) s prezentáciou  zašlite najneskôr do 23. apríla 2021 na adresu europe.direct@vucke.sk .

V súlade so štatútom súťaže „Mladý Európan“, platným pre rok 2021 centrum Europe Direct Košice zaradí do regionálneho kola súťaže prvých 15 prihlásených súťažiacich družstiev, a to v poradí podľa dátumu a času doručenia prihlášky.

Ďalšie organizačné pokyny týkajúce sa účasti strednej školy v regionálnom kole tejto už tradičnej vedomostnej súťaži o Európskej únii na Slovensku zašleme prihláseným školám formou pozvánky.

Vaše prípadné otázky Vám radi zodpovieme elektronicky na adrese: europe.direct@vucke.sk alebo telefonicky na čísle +421 918 766 014.

Štatút a súťažný poriadok súťaže Mladý Európan 2021

Dodatok k štatútu a súťažnému poriadku súťaže „Mladý Európan“ pre rok 2021

Prihláška ME 2021

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 07.04.2021 18:00
Upravené: 12.04.2021 13:38