Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Mladý Európan 2022

Miesto: Košice

Výzva pre účasť študentov stredných škôl v 16. ročníku vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom „Mladý Európan“.

Zastúpenie Európskej komisie a sieť 10 regionálnych informačných centier Europe Direct v SR vyhlasujú tento rok už 17. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých, tretích a štvrtých ročníkov stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.
Hlavnými oblasťami tento rok sú: Európsky rok mládeže 2022 a programy EÚ pre mladých ľudí, priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2022, konkrétne Francúzsko a Česká republika.
V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok, i vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine.
Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti – študentov stredných škôl v SR o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku.

Záštitu nad súťažou v roku 2022 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič.
Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.

Partnerom a hostiteľom národného kola súťaže je v tomto roku Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Regionálne kolá súťaže sa uskutočnia v 13 regiónoch Slovenska. 

Regionálne kolá súťaže Mladý Európan v Košickom kraji (Košice I- IV a KS, RV, GL, TV, MI, SO ) sa uskutočnia 21. apríla 2022 v Košiciach.

Bližšie informácie nájdete v štatúte súťaže a súťažnom poriadku súťaže. 

V prípade záväzného záujmu Vašej školy o účasť vo vedomostnej súťaži Mladý Európan v roku 2022, vyplňte formulár na stránke EUSurvey.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Francúzsku, alebo o Česku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2022. Tento projekt môžu študenti vypracovať ako súčasť školského kola súťaže, ktoré by predchádzalo vyslaniu tímu reprezentujúceho školu na regionálnom kole. Je potrebné, aby uvedený projekt bol odoslaný organizátorovi príslušného regionálneho kola najneskôr týždeň pred konaním súťaže.

Prezentácie ( napr. PPTX, PREZI, HTML, PDF, MP4, a pod.) alebo o odkaz na online úložisko (GoogleDrive, uloz.to, OneDrive) s prezentáciou  zašlite najneskôr do 19. apríla 2022 na adresu europe.direct@vucke.sk .

V súlade so štatútom súťaže „Mladý Európan“, platným pre rok 2022 centrum Europe Direct Košice zaradí do regionálneho kola súťaže prvých 15 prihlásených súťažiacich družstiev, a to v poradí podľa dátumu a času doručenia prihlášky.

Ďalšie organizačné pokyny týkajúce sa účasti strednej školy v regionálnom kole tejto už tradičnej vedomostnej súťaži o Európskej únii na Slovensku zašleme prihláseným školám formou pozvánky.

Vaše prípadné otázky Vám radi zodpovieme elektronicky na adrese: europe.direct@vucke.sk alebo telefonicky na čísle +421 918 766 014.

Štatút a súťažný poriadok súťaže Mladý Európan 2022

Dodatok k štatútu a súťažnému poriadku súťaže „Mladý Európan“ pre rok 2022

Prihláška ME 2022

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.04.2022 06:00
Upravené: 10.01.2023 11:48