Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Modernizácia pravidiel EÚ v oblasti priemyselných emisií s cieľom nasmerovať veľký priemysel na dlhodobú zelenú transformáciu

Miesto: Brusel

Európska komisia predložila návrhy na aktualizáciu a modernizáciu smernice o priemyselných emisiách, ktorá je kľúčovou legislatívou, pokiaľ ide o prevenciu a kontrolu znečisťovania.

Aktualizované pravidlá pomôžu usmerniť priemyselné investície potrebné na transformáciu Európy zameranú na vybudovanie konkurencieschopného a klimaticky neutrálneho hospodárstva s nulovým znečisťovaním do roku 2050. Ich cieľom je stimulovať inovácie, odmeňovať priekopníkov a pomôcť vytvoriť rovnaké podmienky na trhu EÚ. Revízia pomôže zabezpečiť dlhodobú investičnú istotu, pričom sa očakáva, že priemyslu vzniknú nové povinnosti v druhej polovici desaťročia.  

Revízia vychádza z celkového prístupu existujúcej smernice o priemyselných emisiách, ktorá sa v súčasnosti týka približne 50 000 veľkých priemyselných zariadení a podnikov s intenzívnym chovom hospodárskych zvierat v Európe. Tieto zariadenia musia spĺňať emisné podmienky. Na to musia uplatňovať „najlepšie dostupné techniky“ špecifické pre jednotlivé činnosti. Tieto techniky určuje spoločne priemysel, národní experti i experti Komisie a občianska spoločnosť. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na relevantnejšie zdroje emisií, zvýšia účinnosť povoľovania, znížia administratívne náklady, zvýšia transparentnosť a poskytnú väčšiu podporu prelomovým technológiám a iným inovačným prístupom.  

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede k revidovaným pravidlám EÚ v oblasti priemyselných emisií  

Prehľad 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.04.2022 06:00
Upravené: 10.01.2023 11:48