Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Moja zelená Európa - fotosúťaž - Termín podávania prihlášok je predĺžený!

Miesto: Košice

Si autorom fotografie, ktorá vznikla pri objavovaní našej zelenej Európy? Tak sme na na tvoju fotografiu zvedaví!

Informačné centrum EUROPE DIRECT Košice vyhlasuje pri príležitosti prijatia Európskej zelenej dohody fotosúťaž na tému „Moja zelená Európa“.
Cieľom súťaže je prezentovať možné pozitívne dopady Európskej zelenej dohody ako aj členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.

Podmienky súťaže:

  • Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
  • Účastník musí byť autorom fotografie.
  • Zmenený termín odovzdania fotografie: 30.04.2021

Zasielanie prác:

Formát fotografií: min. 20 x 30 cm alebo väčšie v tlačenej forme na fotopapieri zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa (Košický samosprávny kraj, Europe Direct Košice, Nám. Maratónu mieru 1, 040 01, Košice) a aj v digitálnej forme s min. rozlíšením 300dpi, min. 2048 x 1536 px s názvom súboru vo formáte priezvisko_meno_nazovfotografie.jpg na CD, USB, alebo zaslané cez link na digitálne úložisko (Google Drive, One Drive, Uloz.to, alebo iné) na e-mail: europe.direct@vucke.sk.

Jednotlivec sa môže zapojiť iba s jednou fotografiou. K zaslaným prácam je nutné pripojiť prihlášku do súťaže. / viď. príloha

Najlepšie fotografie odmeníme vecnými cenami.

Hlavná cena: Elektrická kolobežka

Pre zaradenie do súťaže bude rozhodujúci dátum prijatia fotografie.

Prílohy:

Štatút súťaže (.pdf)

Prihláška do súťaže (.pdf)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 12.03.2021 13:15
Upravené: 21.04.2021 11:26