Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Moja zelená Európa - Fototúťaž

Miesto: Košice

Informačné centrum EUROPE DIRECT Košice vyhlasuje fotosúťaž na tému „Moja zelená Európa“.

Si autorom fotografie, ktorá vznikla pri objavovaní našej zelenej Európy? Tak sme na na tvoju fotografiu zvedaví!

Cieľom je podnietiť ľudí, aby objavovali prínosy Európskej zelenej dohody a nášho členstva v Európskej únii a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru.

Podmienky súťaže:
• Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
• Účastník musí byť autorom fotografie.
• Termín odovzdania fotografie: 16.12.2022

Zasielanie prác:

Formát fotografií: len digitálna forma s min. rozlíšením 300dpi, min. 2048 x 1536 px s názvom súboru vo formáte priezvisko_meno_nazovfotografie.jpg je potrebné zaslať cez link na digitálne úložisko (Google Drive, One Drive, Uloz.to, alebo iné) na e-mail: europe.direct@vucke.sk.

Jednotlivec sa môže zapojiť iba s jednou fotografiou. K zaslaným prácam je nutné pripojiť naskenovanú prihlášku do súťaže. / viď. príloha

E-mail s prihláškou do súťaže musí obsahovať tieto údaje:

- meno a priezvisko

- vek autora

- názov snímky

- kontaktná adresa, e- mail

- číslo telefónu

Všetky fotografie musia byť pôvodné, zaslané autorom fotografie alebo ním poverenou osobou.

Prílohy:

Štatút súťaže (.pdf)

Prihláška do súťaže (.docx)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.11.2022 09:04
Upravené: 10.01.2023 11:51