Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Nezamestnanosť v EÚ je najnižšia od roku 2000

Miesto: Brusel

Spomedzi členských štátov, zaznamenal Eurostat v decembri 2019 najnižšiu mieru nezamestnanosti v Českej republike (2,0 %)

Miera nezamestnanosti v 28 členských štátov EÚ bola v decembri 2019 na úrovni 6,2 %, teda najnižšia od roku 2000. Eurostat zaznamenal v miere nezamestnanosti v posledných mesiacoch klesajúci trend. V porovnaní so situáciou pred rokom, v EÚ28 klesol počet nezamestnaných o 747 000.  V eurozóne sa znížil počet nezamestnaných o 592 000 ľudí, nezamestnanosť dosiahla 7,4 %. Aj v tomto prípade ide o najnižší údaj od mája 2008. Na Slovensku bolo v decembri minulého roku nezamestnaných približne 156 000 ľudí, čo je približne 5,7 %, oproti 5,9 % na konci roku 2018  a 7,5 % na konci roku 2017 aj na Slovensku pozorujeme klesajúci trend. Spomedzi členských štátov , zaznamenal Eurostat v decembri 2019 najnižšiu mieru nezamestnanosti v Českej republike (2,0 %) ako aj v Nemecku a Holandsku (obidve 3,2 %).

V decembri 2019 klesla v EÚ aj nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov 14,1 %, v porovnaní s decembrom 2018 (14,6 %) a na 15,3 % v eurozóne zo 16,2%. Boj proti nezamestnanosti a podpora pracovných miest patria medzi priority novej Európskej komisie. 14. januára predložila Komisia svoje prvé úvahy o tom, ako môže sociálna politika EÚ pomôcť splniť súčasné výzvy a príležitosti, navrhnúť kroky na úrovni EÚ na nadchádzajúce mesiace a hľadať spätnú väzbu o ďalších krokoch na všetkých úrovniach v oblasť zamestnania a sociálnych práv.

Podrobnosti:

Tlačová správa
Dáta: Nezamestnanosť
Dáta: Nezamestnanosť mladých

Tlačová správa: Budovanie silnej sociálnej Európy

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.01.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:50