Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

NON.NO.NEIN. Povedzme NIE násiliu na ženách!

Násilie na ženách v 21. storočí nie je výmysel ani malý problém. Ide o veľmi závažný a nebezpečný fenomén, ktorého riešenie už nemôžeme ďalej odkladať!

O závažnosti násilia páchaného na ženách svedčia i nasledujúce alarmujúce čísla:

  • 1 z 5 slovenských mužov verí, že pohlavný styk bez súhlasu možno ospravedlniť v prípade, že žena nosí zvodné alebo odhaľujúce oblečenie. Toto číslo je mimochodom dvojnásobok európskeho priemeru.
  • Jeden z troch Slovákov si myslí, že násilie na ženách je často vyprovokované obeťou.
  • Viac ako jedna štvrtina Slovákov si myslí, že si ženy tvrdenia o zneužití alebo znásilnení vymýšľajú, prípadne, že ich zveličujú.
  • V rámci EÚ iba jedna štvrtina žien v kvalifikovaných pozíciách nie je vystavená sexuálnemu násiliu.

Násilie na ženách nie je len to fyzické, existuje niekoľko druhov, ako sexuálne obťažovanie a násilie, psychické násilie, domáce násilie či kybernetická šikana a ďalšie.

Európska únia odmieta existujúce nedostatočné status quo v tejto oblasti, a preto vyvíja početné rôznorodé aktivity v boji proti násiliu páchaného na ženách. Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová venovala rok 2017 boju za ukončenie násilia páchaného na ženách, ale tým to nekončí. Pri tejto príležitosti EÚ zaviedla aj sériu iniciatív kampane NON.NO.NEIN. Jej súčasťou je aj vznik internetovej stránky venovanej tejto problematike. Kampaň NON.NO.NEIN. pomáha spájať všetky strany zúčastňujúce sa na odmietaní násilia na ženách a rovnako aj šíri osvedčené postupy či osvetu, ako predchádzať tomuto typu násilia.   

Európska komisia doposiaľ poskytla 15 miliónov eur dvanástim vnútroštátnym/národným orgánom a 32 lokálnym projektom na rozvoj a realizáciu vnútroštátnej i nadnárodnej praktickej a cielenej osvety, ako aj na zvyšovanie povedomia a vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu a boj proti násiliu páchanému na ženách. Cieľom je zvýšiť povedomie a poskytovanie informácií, pričom sa zameriava na širokú verejnosť, ako aj na odborníkov, ako príslušníkov polície, učiteľov, lekárov a sudcov, ktorí môžu zásadne pomôcť zmeniť túto situáciu. Komisia naďalej finančne podporuje aj projekty a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré v tejto problematike prinášajú trvalo viditeľné výsledky.

Európska únia v odstraňovaní násilia páchaného na ženách spolupracuje s významnými partnermi ako OSN, Rada Európy a množstvom neziskových organizácií zo všetkých členských štátov. 

Na webovej stránke kampane NON.NO.NEIN nájdete množstvo audio-vizuálnych príspevkov, štatistík, výstupov z prieskumov i veľa odborných  informácií k rozličným témam, ktoré kampaň NON.NO.NEIN. pokrýva. Na stránke kampane nájdete aj zoznam telefónnych liniek pomoci pre ženy v núdzi v rôznych európskych krajinách. Z prieskumov totiž vyplýva, že až 54 % Slovákov nepozná žiadne služby podpory pre ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia, čo je dvojnásobne viac ako je európsky priemer.

Viac informácií o kampani NON.NO.NEIN nájdete tu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 15.02.2019 12:41
Upravené: 15.02.2019 14:59