Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Nová dohoda pre spotrebiteľov: nové pravidlá na posilnenie ochrany spotrebiteľa nadobúdajú účinnosť

Miesto: Brusel

Nové pravidlá okrem iného zabezpečia väčšiu transparentnosť online trhov: ujasní sa, či výrobky predáva obchodník alebo súkromná osoba a predloženie falošných recenzií či potvrdení bude zakázané.

Komisia dnes víta nadobudnutie účinnosti nových pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa ako súčasť Novej dohody pre spotrebiteľov. Ich cieľom je zlepšiť presadzovanie a modernizovanie súčasných pravidiel v súlade s vývojom v digitálnej oblasti.

Pri tejto príležitosti podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová uviedla: „Nové pravidlá posilnia ochranu spotrebiteľov v digitálnom svete, ktorú si oprávnene zaslúžia. EÚ tiež ODMIETA výrobky, ktoré sa predávajú ako identické v iných členských štátoch, i keď tomu tak zjavne nie je. Tieto nové pravidlá však neochránia spotrebiteľov pred nečestnými obchodníkmi či internetovými podvodníkmi, pokiaľ sa riadne neuplatnia v praxi. Dôrazne vyzývam všetky členské štáty, aby zabezpečili bezodkladné zavedenie nových pravidiel.“

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders dodal: „Dnes obchodníkov jasne upozorňujeme, aby pravidlá dodržiavali a neobchádzali ich. Pri rozsiahlom porušení spotrebiteľských pravidiel EÚ môže byť spoločnosti udelená pokuta vo výške najmenej 4 % ročného obratu. Bude to dostatočne odstrašujúca a účinná sankcia, ktorá zabráni nečestným obchodníkom podvádzať. Vítam tieto nové právne predpisy, pretože stanovujú skutočné európske normy v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Nové pravidlá okrem iného zabezpečia väčšiu transparentnosť online trhov: ujasní sa, či výrobky predáva obchodník alebo súkromná osoba a predloženie falošných recenzií či potvrdení bude zakázané. Okrem toho predajcovia nebudú môcť propagovať falošné zníženia cien a na stránkach, ktoré porovnávajú ceny, budú musieť uviesť kritéria porovnania pre spotrebiteľov.

Nové pravidlá posilnia aj práva spotrebiteľov: zabezpečením odškodnenia obetiam nekalých obchodných praktík a ukladaním sankcií v prípade „hromadnej škody“ postihujúcej spotrebiteľov v rámci celej EÚ.

Členské štáty majú teraz dva roky na to, aby smernicu transponovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečili spotrebiteľom EÚ silnejšie ochranné opatrenia.

Viac informácií o nových spotrebiteľských pravidlách nájdete tu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.01.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:50