Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Nová éra zdaňovania právnických osôb v EÚ

Miesto: Brusel

Začiatkom roka nadobudli účinnosť prelomové nové pravidlá EÚ, ktorými sa zavádza minimálna 15 % sadzba efektívneho zdaňovania nadnárodných spoločností pôsobiacich v členských štátoch EÚ.

Na pravidlách sa členské štáty jednomyseľne dohodli v roku 2022 a v EÚ sa tým začnú formálne vykonávať pravidlá tzv. 2. piliera, ktoré boli dohodnuté ako súčasť globálnej dohody o medzinárodnej daňovej reforme v roku 2021. K týmto pravidlám sa momentálne na celom svete hlási takmer 140 jurisdikcií, EÚ je však medzi prvými, kto ich premieta do záväzného práva.

Druhý pilier oslabuje motiváciu podnikov presúvať zisky do jurisdikcií s nízkym zdanením, a tým brzdí tzv. preteky o čo najnižšiu sadzbu dane, keď sa krajiny predbiehajú v znižovaní sadzieb dane z príjmov právnických osôb, aby prilákali investície. Výsledky už prichádzajú: niekoľko jurisdikcií s nulovou daňou oznámilo zavedenie dane z príjmu právnických osôb pre dotknuté spoločnosti. Týmto rámcom sa dosiahne spravodlivejšie a stabilnejšie daňové prostredie v EÚ a na celom svete. Zároveň sa ním zmodernizuje tak, aby viac zodpovedalo súčasnému globalizovanému digitálnemu svetu.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 03.01.2024 06:00
Upravené: 09.01.2024 07:21