Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Nová stratégia normalizácie

Miesto: Brusel

Nový prístup je zameraný na dosiahnutie celosvetového vedúceho postavenia v oblasti noriem EÚ podporujúcich hodnoty a odolný, zelený a digitálny jednotný trh.

Európska komisia predložila novú stratégiu normalizácie, v ktorej predstavuje náš prístup k normám v rámci jednotného trhu, ako aj na celom svete. K stratégii vo forme oznámenia je pripojený návrh na zmenu nariadenia o normalizácii, správa o jeho vykonávaní a ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu na rok 2022. Cieľom tejto novej stratégie je posilniť globálnu konkurencieschopnosť EÚ, dosiahnuť odolné, zelené a digitálne hospodárstvo a začleniť demokratické hodnoty do technologických aplikácií.

Normy sú tichým základom jednotného trhu EÚ a globálnej konkurencieschopnosti. Pomáhajú výrobcom zabezpečiť interoperabilitu výrobkov a služieb, znížiť náklady, zlepšiť bezpečnosť a podporiť inovácie. Sú neviditeľné, ale sú základnou súčasťou nášho každodenného života: či už ide o frekvencie Wi-Fi, hračky alebo lyžiarsky výstroj. Normy sú vyjadrením dôvery v to, že tovar alebo služba sú vhodné na daný účel, sú bezpečné a neohrozia ľudí ani životné prostredie. Dodržiavanie harmonizovaných noriem je zárukou toho, že výrobky sú v súlade s právnymi predpismi EÚ. Rýchle tempo inovácií, naše zelené a digitálne ambície a dôsledky technologických noriem pre naše demokratické hodnoty EÚ si vyžadujú čoraz strategickejší prístup k normalizácii. Bez európskych noriem nemožno dosiahnuť ambície EÚ zamerané na klimaticky neutrálne, odolné a obehové hospodárstvo. Zásadný význam pre to, aby EÚ zostala globálnym tvorcom noriem, bude mať výrazná globálna stopa v normalizačných činnostiach a vedenie práce v rámci kľúčových medzinárodných fór a inštitúcií. Stanovením globálnych noriem EÚ vyváža svoje hodnoty a zároveň poskytuje spoločnostiam z EÚ významnú výhodu prvenstva.

V dnes predloženej stratégii sa navrhuje päť kľúčových súborov opatrení:

  • Predvídať, stanovovať priority a riešiť potreby v oblasti normalizácie v strategických oblastiach
  • Zlepšiť riadenie a integritu európskeho systému normalizácie
  • Posilniť vedúce postavenie Európy v oblasti globálnych noriem
  • Podporovať inovácie
  • Pripraviť ďalšiu generáciu odborníkov na normalizáciu

Podrobnosti:

Tlačová správa
Otázky a odpovede týkajúce sa stratégie EÚ v oblasti normalizácie

Informačný prehľad o stratégii EÚ v oblasti normalizácie

Stratégia EÚ v oblasti normalizácie

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 02.02.2022 06:00
Upravené: 17.02.2022 20:24