Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Nová stratégia na posilnenie postavenia obetí

Miesto: Brusel

Európska komisia predstavila svoju historicky prvú stratégiu EÚ v oblasti práv obetí s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky obete trestných činov mohli v plnej miere spoliehať na dodržiavanie svojich práv bez ohľadu na to, kde v EÚ k trestnému činu došlo.

V dôsledku pandémie a následného prijatia opatrení na obmedzenie pohybu, ktoré prispeli k zvýšeniu počtu prípadov domáceho násilia, sexuálneho zneužívania detí, počítačovej kriminality a rasistických a xenofóbnych trestných činov z nenávisti, je obzvlášť dôležité, aby bol rámec na podporu a ochranu obetí odolný aj v krízových situáciách.

V stratégii sa stanovujú nasledovné opatrenia na nasledujúcich päť rokov:

  1. Účinná komunikácia s obeťami a poskytnutie bezpečného prostredia, v ktorom obete môžu nahlásiť trestný čin
  2. Zlepšenie ochrany a podpory najzraniteľnejších obetí
  3. Uľahčenie prístupu obetí k náhrade škody
  4. Posilnenie spolupráce a koordinácie aktérov v oblasti práv obetí
  5. Posilňovanie medzinárodného rozmeru práv obetí

Celkové ciele sú dva:

  1. posilňovať postavenie obetí, aby oznamovali trestné činy, uplatňovali si nárok na náhradu škody a aby sa v konečnom dôsledku úplne spamätali z následkov trestného činu;
  2. spolupracovať so všetkými relevantnými aktérmi v oblasti práv obetí.

EÚ už má rozsiahly súbor pravidiel na zabezpečenie dodržiavania práv obetí.  Napriek tomu sa však obete trestných činov  v EÚ nemôžu v plnej miere spoľahnúť na dodržiavanie svojich práv. Prvým krokom teda musí byť lepšie uplatňovanie pravidiel EÚ v praxi. V prípade potreby Komisia do roku 2022 predloží návrhy na ďalšie posilnenie týchto pravidiel.

Podrobnosti

Tlačová správa

Stratégia v oblasti práv obetí

Otázky a odpovede – práva obetí: nová stratégia na posilnenie postavenia obetí

Informačný prehľad o stratégii v oblasti práv obetí: kľúčové opatrenia

Smernica o právach obetí

Centrum odborných znalostí pre obete terorizmu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.06.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:00