Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európska komisia dnes predložila návrh 1,85 biliónového plánu hospodárskeho oživenia

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predložila návrh veľkého plánu obnovy.

Európska komisia dnes predložila návrh veľkého plánu obnovy; navrhuje vytvoriť nový nástroj obnovy - EÚ pre ďalšie generácie vo výške 750 miliárd EUR, ktorý sa začlení do prepracovaného rozpočtu EÚ na obdobie 2021-2027 v celkovej výške 1,85 bilióna EUR. Komisia takisto zverejnila svoj upravený ročný pracovný program na rok 2020, ktorý uprednostní kroky potrebné na naštartovanie obnovy.

Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, k dnešným návrhom uviedol:

„Oživenie ekonomiky si vyžaduje silné politické usmernenie. Vzhľadom na novú realitu sme preto upravili aj pracovný program Komisie na tento rok. Prioritu dostanú iniciatívy, ktoré nám pomôžu prekonať krízu, znovunaštartovať hospodárstvo udržateľným a férovým spôsobom, a vďaka ktorým vyjdeme z krízy odolnejší. Vieme, že oživenie ekonomiky si vypýta masívne investície. Spoločný európsky rozpočet – posilnený o nový nástroj s názvom „EÚ ďalšej generácie“ –  je preto ten najlepší recept na zvládnutie najťažšej krízy, akej sme kedy čelili.

Zhrnutý do pár slov, dnešný návrh rozpočtu je bezprecedentný v prvom rade svojím objemom, v druhom rade tým, ako EÚ bude mobilizovať finančné prostriedky po novom, a napokon svojím zameraním. Pozeráme sa skutočne do budúcna a prím budú mať najmä investície do zelených a digitálnych technológií a do celkovej odolnosti ekonomiky. Každá krajina vrátane Slovenska bude musieť vypracovať komplexný národný plán obnovy a odolnosti, ktorý má byť zároveň prepojený na reformy. Je to teda obrovská príležitosť aj pre Slovensko, pretože dnešný návrh ho stavia na výbornú pozíciu. Kvôli koronakríze počítame pre Slovensko s dodatočnými grantami v takmer 8-miliardovom objeme, ktoré by mali prichádzať cez zabehnuté aj nové programy – konkrétne cez Fond na obnovu a odolnosť, cez kohéznu politiku, cez Fond pre spravodlivú transformáciu a cez Program na rozvoj vidieka. Toto ide navrch predkrízového návrhu európskeho rozpočtu.

S obrovskou príležitosťou však prichádza aj obrovská domáca úloha. Nestrácajme preto čas. Po prvé, potrebujeme rýchlu dohodu členských štátov. Po druhé, aj na Slovensku potrebujeme čím skôr dobrú víziu a dobré projekty – obzvlášť preto, že časť peňazí bude nutné využiť veľmi rýchlo, do roku 2024. Toto je skutočne nielen šanca postaviť našu ekonomiku na nohy, ale ju aj zoceliť do budúcna.“

Zhrnutie navrhovaných riešení:

Finančné prostriedky získané z nástroja EÚ pre ďalšie generácie budú investované do troch pilierov:

1. Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem:

 • Nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vo výške 560 miliárd EUR poskytne finančnú podporu na investície a reformy. Tento mechanizmus sa začlení do európskeho semestra. Bude vybavený grantovým nástrojom v hodnote 310 miliárd EUR a bude schopný poskytnúť úvery v objeme 250 miliárd EUR.
 • Navýšenie finančných prostriedkov súčasných programov politiky súdržnosti od teraz do roku 2022 o 55 miliárd EUR v rámci novej iniciatívy REACT-EU, ktoré sa majú prideliť na základe závažnosti sociálno-ekonomických dopadov krízy vrátane miery nezamestnanosti mladých ľudí a relatívnej prosperity členských štátov. 
 • Návrh na posilnenie Fondu na spravodlivú transformáciu o 40 miliárd EUR na účely pomoci členským štátom pri urýchlení prechodu ku klimatickej neutralite.
 • Navýšenie finančných prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka o 15 miliárd EUR s cieľom podporiť vidiecke oblasti pri realizácii štrukturálnych zmien potrebných v súlade s európskou zelenou dohodou.

2. Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície:

 • Prostredníctvom nového Nástroja na podporu solventnosti sa zmobilizujú súkromné zdroje na urýchlenú podporu životaschopných európskych podnikov v najviac postihnutých odvetviach, regiónoch a krajinách. Ten môže fungovať od roku 2020 a bude mať rozpočet 31 miliárd EUR s cieľom uvoľniť 300 miliárd EUR na podporu solventnosti pre podniky zo všetkých hospodárskych odvetví.
 • Navýšenie finančných prostriedkov programu InvestEU, hlavného investičný programu Európy, na 15,3 miliardy EUR na účely mobilizácie súkromných investícií do projektov v celej Únii.
 • Nový nástroj strategických investícií zahrnutý do programu InvestEU na účely vytvárania investícií až do výšky 150 miliárd EUR vo výške 15 miliárd EUR.

3. Ponaučenia z krízy:

 • Nový program v oblasti zdravia, EU4Health, na účely posilnenia zdravotnej bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy s rozpočtom 9,4 miliardy EUR.
 • Navýšenie finančných prostriedkov Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, rescEU, o 2 miliardy EUR.
 • Suma 94,4 miliardy EUR na program Horizont Európa bude navýšená na účely financovania životne dôležitého výskumu v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej a digitálnej transformácie.
 • Podpora globálnych partnerov Európy prostredníctvom ďalších 16,5 miliardy EUR na vonkajšiu činnosť vrátane humanitárnej pomoci.

V priebehu nasledujúcich dní bude Európska komisia zverejňovať rozpočtové návrhy týkajúce sa jednotlivých nástrojov a sektorálnych politík.

Ďalšie podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie o pláne obnovy: „Správny čas pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie“

Oznámenie o rozpočte EÚ: „Rozpočet EÚ na podporu plánu obnovy pre Európu“

Webové sídlo pre návrhy VFR

Webové sídlo pre upravený pracovný program Komisie na rok 2020

Webové sídlo Komisie o opatreniach v reakcii na koronavírus

Q&A o VFR a Next Generation EU

Informačný prehľad 1 Rozpočet EÚ na podporu plánu obnovy pre Európu

Informačný prehľad 2 Kľúčové nástroje na podporu plánu obnovy pre Európu

Informačný prehľad 3 Financovanie plánu obnovy pre Európu

Informačný prehľad 4 Upravený ročný pracovný program Komisie na rok 2020

Prejav predsedníčky von der Leyenovej v Európskom parlamente

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.05.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:58