Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Slovensko: pomoc najzraniteľnejším v boji proti COVID-19

Miesto: Bratislava

S podporou kohéznej politiky EÚ a v súvislosti s prepuknutím COVID-19, Slovensko vyhlásilo výzvu na zlepšenie prístupu k pitnej vode a k zlepšeniu podmienok bývania najmä v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Na Slovensku žije približne 200 000 Rómov v marginalizovaných komunitách, ktoré často nemajú prístup k základnej infraštruktúre a verejným službám. Prístup k pitnej vode a kanalizácii je nevyhnutný na zabezpečenie hygieny potrebnej k zabráneniu ďalšiemu šíreniu vírusu.

Slovenská vláda sa preto rozhodla použiť eurofondy na riešenie problému, ktorý je v súčasnej pandémii COVID-19 ešte výraznejší.

Výzva na podporu prístupu k pitnej vode

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.05.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:58