Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Nové pravidlá prísnejšieho presadzovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov v cezhraničných prípadoch

Miesto: Brusel

Komisia dnes predložila nový právny predpis na zjednodušenie spolupráce medzi orgánmi pre ochranu údajov pri presadzovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov v cezhraničných prípadoch.

Novým nariadením sa stanovujú konkrétne procesné pravidlá pre orgány pri uplatňovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov v prípadoch, ktoré sa týkajú jednotlivcov nachádzajúcich sa vo viac ako jednom členskom štáte. Novými pravidlami sa objasní, čo musia jednotlivci predložiť pri podávaní sťažnosti, a zabezpečí sa, aby boli primerane zapojení do procesu. Pokiaľ ide o podniky, novými pravidlami sa objasnia ich práva na riadny proces, ak orgán pre ochranu údajov vyšetruje možné porušenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Pravidlá preto prinesú rýchlejšie riešenie prípadov, a to znamená rýchlejšie opravné prostriedky pre jednotlivcov a väčšiu právnu istotu pre podniky. Pokiaľ ide o orgány pre ochranu údajov, nové pravidlá uľahčia spoluprácu a zvýšia efektívnosť presadzovania.

 Podrobnosti:

Tlačová správa

Procesné nariadenie GDPR

Procesné nariadenie GDPR: Otázky a odpovede

Ochrana údajov v EÚ (europa.eu)

Pravidlá EÚ v oblasti ochrany údajov posilňujú postavenie občanov (europa.eu)

Zoznam Európskeho výboru pre ochranu údajov, v ktorom sa identifikujú postupy spolupráce medzi orgánmi pre ochranu údajov, ktoré by sa mohli harmonizovať na úrovni EÚ

Piate výročie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (europa.eu)

Ďalšie spresnenie procesných pravidiel týkajúcich sa presadzovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov (europa.eu)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 04.07.2023 06:00
Upravené: 07.07.2023 08:22