Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Nové pravidlá uznávania rodičovstva medzi členskými štátmi

Miesto: Brusel

Európska komisia prijala návrh nariadenia, ktoré má na úrovni EÚ harmonizovať pravidlá medzinárodného práva súkromného týkajúce sa rodičovstva.

Návrh kladie dôraz na najlepšie záujmy a práva dieťaťa. Zabezpečí právnu zrozumiteľnosť pre všetky druhy rodín, ktoré sa nachádzajú v cezhraničnej situácii v rámci EÚ, či už preto, že sa presťahovali z jedného členského štátu do druhého na účely cestovania alebo pobytu, alebo preto, že majú rodinných príslušníkov alebo majetok v inom členskom štáte. Jedným z kľúčových aspektov návrhu je to, že rodičovstvo určené v jednom členskom štáte EÚ by sa malo uznávať vo všetkých ostatných členských štátoch bez nejakého osobitného postupu. V práve Únie, ako ho vykladá Európsky súdny dvor, najmä v oblasti voľného pohybu, sa už stanovuje, že rodičovstvo určené v jednom členskom štáte by sa malo uznávať vo všetkých ostatných členských štátoch, a to na určité účely: prístup na územie, právo na pobyt, nediskriminácia v porovnaní so štátnymi príslušníkmi. To však neplatí pre práva vyplývajúce z vnútroštátneho práva. Nový návrh umožní, aby deti v cezhraničných situáciách mohli využívať práva vyplývajúce z rodičovstva podľa vnútroštátneho práva v takých veciach, ako je dedenie, výživné, právo starostlivosti alebo právo rodičov konať ako zákonný zástupca dieťaťa (v školských alebo zdravotných záležitostiach). Návrh Komisie musí jednomyseľne prijať Rada po porade s Európskym parlamentom. Komisia päť rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia vyhodnotí jeho uplatňovanie členskými štátmi a môže navrhnúť zmeny. 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.12.2022 06:00
Upravené: 10.01.2023 11:51