Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Nové predpisy Komisie o politickej reklame, volebných právach a financovaní politických strán

Miesto: Brusel

Európska komisia predložila návrh týkajúci sa transparentnosti a zacieľovania politickej reklamy.

Ide o jedno z opatrení, ktoré majú chrániť integritu volieb a otvorenú demokratickú diskusiu. Podľa nových pravidiel by každá politická reklama musela byť jasne označená ako reklama s uvedením informácie napríklad o tom, kto za ňu zaplatil a koľko. Techniky zacieľovania a zosilňovania politického obsahu by mali byť verejne vysvetlené tak podrobne ako nikdy doposiaľ a v prípade využitia citlivých osobných údajov bez výslovného súhlasu danej osoby by boli zakázané. Komisia zároveň navrhuje aktualizovať súčasné pravidlá EÚ týkajúce sa práv „migrujúcich občanov EÚ“ voliť v európskych a komunálnych voľbách, ako aj o pravidlá týkajúce sa európskych politických strán a nadácií. O návrhoch sa bude teraz rokovať v Európskom parlamente a Rade. Aby sa voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 mohli konať v súlade s najvyššími demokratickými normami, nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť najneskôr na jar 2023, čiže jeden rok pred voľbami, a členské štáty by ich mali dovtedy v plnej miere implementovať.

Podrobnosti:

Tlačová správa
Otázky a odpovede k balíku opatrení na posilnenie demokracie a integrity volieb

Prehľad o európskej demokracii: nové pravidlá transparentnosti politickej reklamy a zacieľovania

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 25.11.2021 06:00
Upravené: 17.01.2022 11:09