Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Novinky

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

31.01.2024 Val Duchesse

EÚ a sociálni partneri sa zaväzujú posilniť sociálny dialóg s cieľom riešiť výzvy v oblasti práce

       
Európska komisia, belgické predsedníctvo Rady EÚ a európski sociálni partneri dnes na samite sociálnych partnerov vo Val Duchesse podpísali „Tripartitné vyhlásenie v záujme dynamického európskeho sociálneho dialógu“.
 
31.01.2024 Brusel

Komisia víta prísnejšie obchodné normy pre med, ovocné šťavy, džemy a mlieko

       
Európska komisia víta politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada s cieľom preskúmať a posilniť existujúce obchodné normy uplatniteľné na med, ovocné šťavy, džemy a mlieko.
 
29.01.2024 Brusel

Z hodnotenia programu Horizont 2020 vyplýva, že investície do výskumu a inovácií EÚ sa vo veľkej miere oplatia

       
Každé investované euro prinesie občanom EÚ do roku 2040 prínos vo výške päť eur.
 
29.01.2024 Brusel

Komisia víta prijatie ambicióznych pravidiel na obmedzenie fluórovaných plynov a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu

       
V súčasnosti predstavujú fluórové plyny viac ako 3 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.
 
29.01.2024 Brusel

Komisia víta predbežnú dohodu o dôkladnejšom a nákladovo efektívnejšom nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami

       
Komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú dnes dosiahli Európsky parlament a Rada o návrhu Komisie na revíziu smernice o čistení komunálnych odpadových vôd.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55] 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.