Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Novinky

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

13.03.2024 Brusel

Marcový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

       
Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ.
 
13.03.2024 Brusel

Predbežná dohoda o lepšom cezhraničnom presadzovaní pravidiel bezpečnosti cestnej premávky

       
Komisia víta politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou o uľahčení cezhraničného presadzovania pravidiel cestnej premávky.
 
13.03.2024 Brusel

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

       
Komisia dnes uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023.
 
13.03.2024 Brusel

Komisia navrhuje začať prístupové rokovania s Bosnou a Hercegovinou a aktuálne informácie o pokroku Ukrajiny a Moldavska

       
Komisia takisto sfinalizovala návrhy rokovacích rámcov s Ukrajinou a Moldavskom, ktoré sa predložia Rade.
 
13.03.2024 Brusel

Komisia hodnotí kľúčové úspechy v oblasti migrácie a azylu

       
Pred marcovým zasadnutím Európskej rady Komisia prijala oznámenie, v ktorom hodnotí výsledky dosiahnuté v oblasti migrácie a azylu za posledné štyri roky.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55] 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.