Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Novinky

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

19.04.2023 Brusel

Komisia postúpila prípad Slovenska Súdnemu dvoru EÚ z dôvodu nedostatočného riešenia diskriminácie rómskych detí v školách

       
Európska komisia dnes prijala rozhodnutie postúpiť prípad Slovenska Súdnemu dvoru Európskej únie, pretože účinne nerieši otázku segregácie rómskych detí vo vzdelávaní.
 
19.04.2023 Brusel

Komisia rozhodla o predložení prípadu Slovenska súdnemu dvoru EÚ pre absenciu včasných platieb podnikov za dodávky tovaru a služieb

       
Európska komisia dnes rozhodla o predložení prípadov Slovenska (a Portugalska) Súdnemu dvoru Európskej únie pre nesprávne uplatňovanie pravidiel smernice o oneskorených platbách (smernica 2011/7/EÚ).
 
19.04.2023 Brusel

Návrh aktu o kybernetickej bezpečnosti

       
Komisia prijala návrh aktu o kybernetickej solidarite v EÚ na posilnenie kapacít kybernetickej bezpečnosti v EÚ.
 
19.04.2023 Brusel

Komisia navrhuje reformu rámca krízového riadenia bánk a ochrany vkladov

       
Európska komisia prijala návrh na úpravu a ďalšie posilnenie existujúceho rámca EÚ pre krízové riadenie bánk a poistenie vkladov s tým, že zvýšenú pozornosť venuje stredne veľkým a menším bankám.
 
19.04.2023 Brusel

Komisia zaregistrovala stú európsku iniciatívu občanov o prepojení hlavných miest EÚ vysokorýchlostnými vlakmi

       
Európska komisia zaregistrovala európsku iniciatívu občanov s názvom Prepojenie všetkých európskych hlavných miest a ľudí prostredníctvom vysokorýchlostnej železničnej siete.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55] 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.