Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Novinky

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

02.02.2023 Brusel

Komisia prijala prísne limity rezíduí pesticídov na ochranu opeľovačov

       
Komisia dnes prijala nové pravidlá, ktorými sa po nadobudnutí účinnosti znížia maximálne hladiny rezíduí (MRL) dvoch pesticídov v potravinách.
 
01.02.2023 Brusel

Onkologický profil Slovenska - EK zverejňuje prvé onkologické profily členských štátov

       
Dnes Komisia a OECD predstavujú prvé onkologické profily jednotlivých krajín.
 
01.02.2023 Brusel

Značka Európsky študijný program a právny štatút pre aliancie európskych univerzít: 10 projektov Erasmus+

       
Marija Gabrielová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež včera odštartovala desať projektov v rámci Erasmus+.
 
01.02.2023 Brusel

Eurofondy podporili MSP, zamestnanosť miliónov ľudí a výrobu čistej energie

       
V rokoch 2014 – 2020 sa z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) investovalo spolu 731 miliárd eur.
 
01.02.2023 Brusel

Priemyselný plán zelenej dohody: priemysel s nulovými emisiami

       
Komisia dnes predkladá priemyselný plán zelenej dohody s cieľom posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu s nulovou bilanciou emisií a podporiť rýchly prechod na klimatickú neutralitu.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49] 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.