Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Novinky

12.07.2023 Brusel

HERA Invest ponúka 100 miliónov eur na inovatívne riešenia pri ohrození zdravia

       
Európska komisia a Európska investičná banka dnes oznámili vytvorenie nástroja HERA Invest, ktorým sa navyšujú prostriedky na program InvestEU o sumu 100 miliónov eur, na podporu výskumu a vývoja v oblasti najnaliehavejších cezhraničných ohrození zdravia.
 
12.07.2023 Brusel

14. ročník Ceny občianskej spoločnosti

       
Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) oficiálne spustil 14. ročník Ceny občianskej spoločnosti.
 
11.07.2023 Brusel

Ekologizácia nákladnej dopravy

       
Komisia dnes navrhla opatrenia na zvýšenie efektívnosti a udržateľnosti nákladnej dopravy, a to zlepšením riadenia železničnej infraštruktúry, poskytnutím silnejších stimulov pre nízkoemisné nákladné vozidlá a lepšími informáciami o emisiách skleníkových plynov z nákladnej dopravy.
 
11.07.2023 Brusel

Stratégia pre web 4.0 a virtuálne svety

       
Komisia dnes prijala novú stratégiu pre web 4.0 a virtuálne svety, ktorá má viesť ďalšiu technologickú transformáciu a zaistiť otvorené, zabezpečené, dôveryhodné, spravodlivé a inkluzívne digitálne prostredie pre občanov, podniky a verejné správy EÚ.
 
11.07.2023 Brusel

Európska iniciatíva občanov týkajúca sa zdaňovania veľkého bohatstva v EÚ

       
Komisia dnes rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov (EIO) s názvom „Zdaňovanie veľkého bohatstva na financovanie ekologickej a sociálnej transformácie“.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.04.2013 13:11
Upravené: 03.11.2022 14:50