Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Novinky

20.03.2024 Brusel

Komisia vyplatila Ukrajine 4,5 miliardy eur preklenovacieho financovania v rámci Nástroja pre Ukrajinu

       
Komisia vyplatila prvú podporu vo výške 4,5 miliardy eur v rámci nového Nástroja EÚ pre Ukrajinu.
 
13.03.2024 Brusel

Marcový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

       
Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ.
 
13.03.2024 Brusel

Predbežná dohoda o lepšom cezhraničnom presadzovaní pravidiel bezpečnosti cestnej premávky

       
Komisia víta politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou o uľahčení cezhraničného presadzovania pravidiel cestnej premávky.
 
13.03.2024 Brusel

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

       
Komisia dnes uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023.
 
13.03.2024 Brusel

Komisia navrhuje začať prístupové rokovania s Bosnou a Hercegovinou a aktuálne informácie o pokroku Ukrajiny a Moldavska

       
Komisia takisto sfinalizovala návrhy rokovacích rámcov s Ukrajinou a Moldavskom, ktoré sa predložia Rade.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.04.2013 13:11
Upravené: 03.11.2022 14:50