Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Nový akčný plán Komisie na podporu sociálneho hospodárstva a tvorbu pracovných miest

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predstavila aj akčný plán, ktorý má pomôcť európskemu sociálnemu hospodárstvu prosperovať, využiť jeho hospodársky potenciál a potenciál tvorby pracovných miest, ako aj jeho príspevok k spravodlivej a inkluzívnej obnove a zelenej a digitálnej transformácii.

Organizácie sociálneho hospodárstva sú subjekty, ktoré kladú na prvé miesto sociálne a environmentálne účely a opätovne investujú väčšinu svojho zisku späť do organizácie. V Európe pôsobí 2,8 milióna subjektov sociálneho hospodárstva, ktoré zamestnávajú 13,6 milióna ľudí a ponúkajú riešenia kľúčových výziev, ktorým čelíme ako spoločnosť. Silnejšia podpora sociálneho hospodárstva nielenže vytvára pracovné miesta, ale umožňuje organizáciám zvýšiť ich sociálny vplyv v celej EÚ. Dnešný akčný plán sociálneho hospodárstva umožňuje organizáciám sociálneho hospodárstva prosperovať a rásť. Komisia navrhuje konať v 3 oblastiach:

  1. Vytváranie vhodných podmienok na to, aby sociálne hospodárstvo prosperovalo
  1. Otváranie príležitostí pre organizácie sociálneho hospodárstva, aby mohli začať podnikať a rozširovať sa - subjekty sociálneho hospodárstva by mali dostať podporu na rozvoj podnikania, ako aj na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie svojich pracovníkov. Na roky 2021 – 2027 má Komisia za cieľ zvýšiť svoju podporu nad rámec odhadovanej sumy 2,5 miliardy EUR, ktorú vyčlenila na sociálne hospodárstvo v predchádzajúcom období (2014 – 2020). Okrem iných opatrení Komisia v roku 2023 spustí nový portál EÚ pre sociálne hospodárstvo. V roku 2022 spustí aj nové finančné produkty v rámci programu InvestEU a zlepší prístup k financovaniu. V roku 2022 Komisia zriadi aj Európske kompetenčné centrum pre sociálnu inováciu.
  1. Zabezpečenie uznania sociálneho hospodárstva a jeho potenciálu - akčný plán má zviditeľniť sociálne hospodárstvo a zvýšiť uznanie jeho práce a potenciálu. Komisia začne i štúdiu, v rámci ktorej sa budú zbierať kvalitatívne a kvantitatívne údaje, aby sa sociálne hospodárstvo v celej EÚ lepšie pochopilo. Bude tiež organizovať kurzy odbornej prípravy pre verejných činiteľov a realizovať veľa ďalších aktivít.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede: Akčný plán pre sociálne hospodárstvo

Prehľad: Akčný plán pre sociálne hospodárstvo

Oznámenie: Akčný plán pre sociálne hospodárstvo

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 09.12.2021 06:00
Upravené: 18.01.2022 11:45