Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Nový prieskum Eurobarometra vyjadruje názory a očakávania občanov EÚ pred voľbami do Európskeho parlamentu

Miesto: Brusel

Z najnovšieho štandardného prieskumu Eurobarometra, ktorý bol zverejnený dnes, vyplýva, že Európania chcú, aby bola EÚ silnejšia a nezávislejšia, najmä vzhľadom na súčasné globálne výzvy, zatiaľ čo na budúcnosť nazerajú čoraz optimistickejšie.

Viac než tri štvrtiny Európanov (77 %) sa vyslovili za spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku krajín EÚ, zatiaľ čo viac ako sedem z desiatich občanov EÚ (71 %) súhlasí s tým, že EÚ musí posilniť svoje kapacity výroby vojenského vybavenia.

Zároveň takmer sedem z desiatich občanov EÚ (69 %) je za spoločnú zahraničnú politiku členských štátov.

Viac než dve tretiny občanov súhlasia s tým, že EÚ je miestom stability v nepokojnom svete (67 %) a že EÚ má dostatočnú silu a nástroje na ochranu hospodárskych záujmov Európy v globálnom hospodárstve (69 %).

Vzhľadom na ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine takmer deväť z desiatich opýtaných občanov (87 %) súhlasí s poskytovaním humanitárnej pomoci ľuďom postihnutým vojnou a viac ako osem z desiatich (83 %) občanov súhlasí, aby sme v EÚ prichýlili ľudí utekajúcich pred vojnou.

72 % občanov EÚ podporuje hospodárske sankcie voči ruskej vláde, podnikom a občanom a 70 % súhlasí s poskytovaním finančnej podpory Ukrajine.

Šesť z desiatich respondentov súhlasí s tým, aby EÚ udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny a aby financovala nákup a dodávky vojenského vybavenia na Ukrajinu.

Vnímanie situácie európskeho hospodárstva sa od jesene 2023 zlepšilo, pričom 47 % respondentov ju v súčasnosti hodnotí ako „dobrú“, čo je najvyššia úroveň od roku 2019.

Množstvo občanov (45 %) si myslí, že hospodárska situácia v Európe zostane v nasledujúcich 12 mesiacoch stabilná. Tento pozitívny trend sa prejavuje aj stabilne vysokou podporou eura, a to tak v EÚ ako celku (70 %), ako aj v eurozóne (78 %).

Pred voľbami do Európskeho parlamentu takmer tri štvrtiny respondentov (74 %) uviedli, že sa cítia občanmi EÚ, čo je opäť najvyšší podiel za viac ako dve desaťročia.

Viac ako šesť z desiatich občanov EÚ (62 %) je takisto optimistických, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ, čo predstavuje mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom na jeseň 2023.

Zvýšila sa aj ich dôvera v EÚ a v súčasnosti dosahuje 49 %, zatiaľ čo dôvera v národné vlády je na úrovni 33 %.

Takmer šesť z desiatich občanov EÚ je spokojných s tým, ako funguje demokracia v EÚ (57 %) a v ich krajine (58 %). 

Štandardný Eurobarometer 101 (jar 2024) prebiehal v dňoch 3. apríla až 28. apríla 2024 vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Otázky sa osobne kládli 26 399 občanom Únie.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 23.05.2024 06:00
Upravené: 24.05.2024 07:10