Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Odporúčania na podporu vedúceho postavenia Európy v 6 strategických oblastiach podnikania

Miesto: Brusel

Správa je súčasťou úsilia Junckerovej Komisie o posilnenie európskej priemyselnej základne a pri svojej práci na novej dlhodobej stratégii pre priemyselnú budúcnosť Európy z nej bude čerpať aj budúca Komisia.

Komisia dnes uverejňuje odporúčania, ktoré vypracovali experti Strategického fóra pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a celosvetové vedúce postavenie Európy v 6 strategických a na budúcnosť orientovaných oblastiach podnikania: prepojené, čisté a autonómne vozidlávodíkové technológie a systémyinteligentné zdravotníctvopriemyselný internet vecí, nízko-uhlíkový priemysel, a kybernetická bezpečnosť. Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu zahŕňajú inovatívne výskumné projekty, ktoré často obsahujú značné riziká a vyžadujú si spoločné, dobre koordinované úsilie a nadnárodné investície verejných orgánov a priemyselných odvetví z niekoľkých členských štátov.

Okrem odporúčaní pre jednotlivé hodnotové reťazce sa v správe takisto stanovujú aj horizontálne podporné opatrenia:

·       spoločné využívanie verejných a súkromných zdrojov na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej a regionálnej úrovni; EÚ by mala tieto spoločné investície koordinovať a zamerať sa na prvé priemyselné využitie a zavádzanie nových technológií na trh;

·       prehlbovanie a integrovanie jednotného trhu na základe právnych predpisov a nových noriem;

·       mapovanie a rozvoj zručností potrebných v rámci hodnotových reťazcov;

·       zdynamizovanie inovačných systémov v Európe so zameraním sa na silné stránky jednotlivých regiónov a verejno-súkromné partnerstvá;

·       stanovovanie procesu riadenia s cieľom sledovať technologické a priemyselné zmeny, identifikovať vznikajúce strategické hodnotové reťazce a hodnotiť pokrok pri aktivitách v rámci týchto hodnotových reťazcov.

Európsky priemysel od roku 2013 vytvoril 1,7 milióna pracovných miest a predstavuje viac ako dve tretiny vývozu EÚ.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Informačný prehľad

Úplná správa  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 05.11.2019 06:00
Upravené: 05.11.2019 19:36