Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Opätovné použitie a recyklácia textilného odpadu a posilnenie trhov s použitými textíliami

Miesto: Brusel

Komisia navrhuje pravidlá, podľa ktorých sú výrobcovia zodpovední za celý životný cyklus textilných výrobkov a podporujú udržateľné nakladanie s textilným odpadom v celej EÚ.

Táto iniciatíva urýchli rozvoj odvetvia triedeného zberu, triedenia, opätovného použitia a recyklácie textilu v EÚ v súlade so stratégiou EÚ pre udržateľný a obehový textil. Komisia navrhuje zaviesť povinné a harmonizované systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu (EPR) pre textil vo všetkých členských štátoch EÚ. Výrobcovia pokryjú náklady na nakladanie s textilným odpadom. Spoločné pravidlá rozšírenej zodpovednosti výrobcov v EÚ takisto uľahčia členským štátom vykonávanie požiadavky na zber textílií oddelene od roku 2025 v súlade so súčasnými právnymi predpismi. Návrh tiež podporí výskum a vývoj inovačných technológií pre obehovosť textilného odvetvia, ako je recyklácia vlákien. Návrh sa zaoberá aj otázkou nezákonného vývozu textilného odpadu do krajín, ktoré nie sú dostatočne vybavené na jeho riadenie. 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Návrh Komisie na cielenú revíziu rámcovej smernice o odpade

Webová stránka o rámcovej smernici o odpade

Webová stránka o stratégii EÚ pre udržateľný a obehový textil

Prehľad o rozšírenej zodpovednosti výrobcu za textil

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 06.07.2023 06:00
Upravené: 07.07.2023 08:27