Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Opatrenia na podporu zdieľania údajov a európskych dátových priestorov

Miesto: Brusel

Komisia dnes navrhla nové pravidlá správy údajov s cieľom lepšie využiť potenciál neustále rastúceho množstva dát a vytvoriť na to dôveryhodný európsky rámec.

Nariadením sa uľahčí zdieľanie údajov v celej EÚ a medzi sektormi v záujme spoločenského blahobytu. Občania aj podniky zároveň budú mať väčšiu kontrolu nad tým, ako sa nakladá s ich údajmi. Vznikne tak alternatívny európsky model k postupom, akým spracúvajú dáta hlavné technologické platformy. Očakáva sa, že v roku 2021 budú nasledovať špecializovanejšie návrhy týkajúce sa dátových priestorov, ktoré ešte doplní akt o údajoch na podporu ich zdieľania vzájomne medzi podnikmi, ako aj medzi podnikmi a vládami.

Nariadenie zahŕňa:

  • viacero opatrení na zvýšenie dôvery v zdieľanie údajov, keďže jej nedostatok je v súčasnosti jednou z hlavných prekážok a vedie k vysokým nákladom,
  • nové pravidlá EÚ týkajúce sa neutrality s cieľom umožniť novým sprostredkovateľom údajov plniť úlohu dôveryhodných organizátorov zdieľania údajov,
  • opatrenia na uľahčenie opakovaného použitia určitých údajov, ktoré má k dispozícii verejný sektor; napríklad opakované použitie údajov týkajúcich sa zdravia by mohlo urýchliť výskum pri hľadaní liekov na zriedkavé alebo chronické choroby,
  • prostriedky na to, aby Európania mohli kontrolovať využívanie údajov, ktoré generujú, tým, že pre podniky a jednotlivcov bude ľahšie a bezpečnejšie dobrovoľne sprístupňovať svoje údaje v záujme širšieho spoločného dobra, a to za jasných podmienok.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

Dátová stratégia z 19. februára 2020

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.11.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:03