Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Osobné dôchodky: od dnes funguje celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Miesto: Brusel

Od dnes sa začína uplatňovať nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP), ktoré bolo prijaté v roku 2019.

Bude oporou pre nový dobrovoľný celoeurópsky systém sporenia na odchod do dôchodku, ktorý bude môcť ponúkať široká škála finančných inštitúcií v celej EÚ. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, označovaný aj skratkou PEPP, je nosným prvkom akčného plánu Komisie na posilnenie únie kapitálových trhov. Bude k dispozícii ako doplnok k verejným a zamestnaneckým dôchodkovým systémom popri existujúcich vnútroštátnych súkromných dôchodkových systémoch. Tento produkt ponúkne sporiteľom na dôchodok väčší výber, výhody plynúce z intenzívnejšej hospodárskej súťaže, väčšiu transparentnosť a flexibilitu pri voľbe jednotlivých možností produktu. Poskytovatelia PEPP budú mať prospech zo skutočného jednotného trhu s PEPP a z uľahčenej cezhraničnej distribúcie, čo im umožní združovať aktíva a povedie k úsporám z rozsahu. PEPP zároveň pomôže nasmerovať úspory na kapitálové trhy a bude prínosom pre investície a rast v EÚ.

Podrobnosti:
Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 22.03.2022 06:00
Upravené: 25.03.2022 11:13