Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Oznámenie o posilnení európskeho administratívneho priestoru

Miesto: Brusel

Komisia dnes prijala nové oznámenie o posilnení európskeho administratívneho priestoru (ComPAct), v ktorom sa navrhujú konkrétne opatrenia na pomoc orgánom verejnej správy, aby napĺňali potreby ľudí a podnikov v celej Európe.

ComPAct je vôbec prvým komplexným súborom opatrení Komisie na podporu modernizácie vnútroštátnych správnych orgánov a na posilnenie ich cezhraničnej spolupráce tak, aby mohli riešiť spoločné výzvy spoločnými silami. Efektívne vnútroštátne, regionálne a miestne orgány verejnej správy majú zásadný význam pre plnenie priorít EÚ a jednotlivých štátov v praxi, pre vykonávanie politík a reforiem, ktoré sú prospešné pre ľudí aj podniky, a pre nasmerovanie strategických investícií do zelenej a digitálnej transformácie. Sú dôležitým faktorom umožňujúcim väčšiu konkurencieschopnosť v celej EÚ.

Podrobnosti:

Tlačová správa

ComPAct – Otázky a odpovede

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 25.10.2023 06:00
Upravené: 30.10.2023 08:15