Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Plynulejšie cestovanie z východu na západ vďaka cestnému spojeniu v Prešove financovanému z prostriedkov EÚ

Miesto: Brusel

EÚ investuje z politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 skoro 3,5 miliardy EUR do dopravnej a energetickej siete na Slovensku.

Z Kohézneho fondu sa investuje 278,4 milióna EUR na dokončenie obchvatu Prešova zo západu na juh na slovenskej diaľnici D1. Diaľnica D1 prechádza cez najväčšie mestá krajiny zo západu na východ – cez Bratislavu, Žilinu, Poprad, Prešov, Košice a Michalovce neďaleko hranice s Ukrajinou – a je súčasťou koridoru Rýn – Dunaj transeurópskej dopravnej siete. Vďaka projektu financovanému z prostriedkov EÚ sa zvýši kapacita, rýchlosť a bezpečnosť dopravy v blízkosti mesta Prešov a zároveň sa zníži preťaženie premávky v obytných oblastiach.

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol: „Občania v Prešove budú môcť rýchlejšie a bezpečnejšie cestovať po hlavnom slovenskom východo-západnom koridore a budú mať úžitok z lepšieho prepojenia s ostatnými hospodárskymi centrami, ako aj so susednými krajinami. Je to ukážka regionálnej politiky EÚ v tom najlepšom svetle – zlepšuje kvalitu života na mieste v podobe pracovných miest, hospodárskeho rastu a rastu obchodu.“

Práce, ktoré financuje EÚ, zahŕňajú výstavbu dvojsmerného tunelu, dvoch mimoúrovňových križovatiek, 12 oporných múrov, protihlukových stien a 18 mostov. Vďaka predchádzajúcim investíciám EÚ sa celý koridor D1 modernizuje, pričom všetky úseky sú buď už v prevádzke, v súčasnosti vo výstavbe, alebo vo fáze plánovania. EÚ investuje z politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 skoro 3,5 miliardy EUR do dopravnej a energetickej siete na Slovensku. 
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.08.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:42