Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Počet opatrení prijatých s cieľom chrániť európskych spotrebiteľov sa výrazne zvýšil

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes zverejnila najnovšiu správu o systéme na rýchlu výmenu informácií, ktorým chce zabrániť predaju nebezpečných výrobkov na trhu alebo tento predaj obmedziť.

V správe sa uvádza, že počet opatrení, ktoré prijali príslušné orgány na základe varovaní, medziročne stúpa, pričom v roku 2019 ich bolo 4 477 v porovnaní so 4 050 varovaniami za rok 2018.

V roku 2019 si orgány z 31 zúčastnených krajín (členské štáty EÚ, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií odovzdali 2 243 varovaní týkajúcich sa nebezpečných výrobkov, na základe ktorých sa prijalo 4 477 následných opatrení. To predstavuje nárast o 10 % v porovnaní s minulým rokom a o 63 % od roku 2015. V rámci rôznych opatrení distribútori a maloobchodní predajcovia stiahli z trhu alebo zničili výrobky skôr, než sa dostali k spotrebiteľom, či stiahli nebezpečné výrobky od používateľov. Podľa dnešnej správy patrili k najviac nahlasovanej kategórii hračky (29 % všetkých nahlásení), po ktorých nasledovali motorové vozidlá (23 %) a elektrické spotrebiče a vybavenie (8 %).

Od vypuknutia pandémie koronavírusu sa zaznamenalo množstvo nových varovaní, ktoré sa nespomínajú v správe za rok 2019. Do 1. júla sa zaregistrovalo 63 varovaní týkajúcich sa rúšok, 3 varovania v súvislosti s ochranným odevom, 3 varovania týkajúce sa prostriedkov na dezinfekciu rúk a 3 varovania, pokiaľ ide o UV lampy (tzv. sterilizačné lampy), čo viedlo k ďalšej harmonizácii opatrení proti takýmto výrobkom a následne k zlepšeniu ochrany spotrebiteľov v celej Európe.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Výročná správa a prehľad jednotlivých vnútroštátnych štatistík týkajúcich sa systému Safety Gate

Zoznamy hlásení v systéme na rýchlu výmenu informácií

Nástroj na vyhľadávanie informácií uverejnených v systéme na rýchlu výmenu informácií

Národné kontaktné miesta systému na rýchlu výmenu informácií

Portál Business Gateway

Národné kontaktné miesta portálu Business Gateway

Výsledky koordinovaných činností týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov za rok 2019

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.07.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:00