Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Podaj svoj projekt - výsledky súťaže

Miesto: Košice

Imformačné centrum Europe Direct Košice vyhodnotilo súťaž "Podaj svoj projekt" o najlepší projekt študnetov univerzít / vysokých škôl.

Cieľom súťaže bolo priblíženie projektovej problematiky študnetom univerzít a spoznanie projektov riešiacich aktuálne témy a problémy z poľadu študentov. 

Porotcovia rozhodli o víťazoch súťaže následovne: 

  1. miesto: Paulina Budzáková – Modernizácia cintorína obce Lendak
  2. miesto: Bianca Matis – Elektronické voľby
  3. miesto: Lucia Litavcová – Multilingvizmus v Európskej únii

Víťazi si budú môcť svoje ceny prevziať budúci týždeň, 6.2.2019 v Košiciach na Úrade Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, Košice.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.12.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:48