Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Podaj svoj projekt!

Miesto: Košice

Si študentom univerzity / vysokej školy? Pripravil si počas svojho štúdia projekt? Podaj svoj projekt na informačné centrum Europe Direct Košice!

Informačné centrum EUROPE DIRECT Košice vyhlasuje súťaž o najlepší projekt študentov univerzít na území Slovenskej republiky, ktorí v rámci svojich vysokoškolských štúdií pripravili projekty, ako svoje semestrálne práce. Cieľom súťaže je priblíženie projektovej problematiky študentom univerzít, a spoznanie projektov riešiacich aktuálne témy a problémy z pohľadu študentov.

Najlepšie projekty odmeníme vecnými cenami.
Hlavná cena: Elektronická čítačka kníh

Podmienky súťaže:
• Účastníkom súťaže môže byť len jednotlivec študujúci na univerzite / vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky.
• Vek účastníka nesmie prekročiť 25 rokov.

Zasielanie prác a prihlášky do 06.12.2019:
a) poštou (tlačená verzia, resp. CD) na adresu: Košický samosprávny kraj, Europe Direct Košice, Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice.
b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty (ako prílohu v programe Microsoft Word alebo pdf.) na adresu europe.direct@vucke.sk.

Pre zaradenie do súťaže bude rozhodujúci dátum prijatia textu.
 

Prílohy: 

Štatút súťaže (.pdf)

Prihláška do súťaže (.pdf)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.11.2019 19:34
Upravené: 03.11.2022 14:44