Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Podpora pre inovatívny projekt v Košiciach

Miesto: Košice

Košický projekt KSCreatívity4WB bol úspešný v piatej a poslednej výzve na predkladanie návrhov iniciatívy Mestské inovačné opatrenia pod vedením Európskej komisie a francúzskeho regiónu Hauts-de-France.

Na realizáciu projektu dostanú partneri 4 562 859 EUREurópskeho fondu regionálneho rozvoja. Víťazné projekty z Belgicka, Bulharska, Grécka, Maďarska, Talianska, Holandska, Španielska a zo Slovenska, ktoré sa týkajú kultúry a kultúrneho dedičstva, kvality ovzdušia, obehového hospodárstva a demografickej zmeny, si rozdelia viac ako 45 miliónov EUR. V rámci iniciatívy Mestských inovačných opatrení 2014 – 2020 bolo v piatich výzvach úspešných 86 projektov. Celkovo sa zapojilo 222 projektov z 23 členských štátov. Snaha o inovovanie miest zajtrajška bude súčasťou Európskej mestskej iniciatívy v rokoch 2021 – 2027.

Cieľom projektu KSCreatívity4WB je zvýšiť angažovanosť občanov a zároveň posilniť dôveru vo verejné inštitúcie, pomocou inštitútu Citizen Experience and Well-being Institute (CXI), ktorý bude zhromažďovať overené údaje, ktoré budú dostupné verejným inštitúciám aj verejnosti. Na tento účel bude vytvorené mobilné mestské laboratórium (Mobile Urban Laboratory), kde budú prostredníctvom multimediálnych inštalácii predstavené a vizualizované rôzne údaje a kde sa občania zapoja do definovania mestských problémov. Súčasťou bude aj vytvorenie Urban Innovation Sphere, kde sa začínajúce podniky, tradičné priemyselné odvetvia a podnikatelia môžu podieľať na vytváraní spoločných riešení výziev. Do projektu sa zapojili: Mesto Košice, Košická Technická univerzita neziskové organizácie Creative Industry Košice, Východné pobrežie, Košice IT Valley, K13 – Košice Cultural Centres, ANTIK Telecom; Civitta Slovakia, ASBIS SK

Podrobnosti:

Mestské inovačné opatrenia

Úspešné projekty

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.07.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:00