Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Podpora spoločného obstarávania medzi členskými štátmi v oblasti obranného priemyslu

Miesto: Brusel

Komisia víta politickú dohodu, ktorú včera dosiahli Európsky parlament a Rada Európskej únie o nariadení, ktorým sa zriaďuje nástroj na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania (EDIRPA).

Na nástroj je vyčlenený rozpočet 300 miliónov eur. Nástroj EDIRPA bude motivovať členské štáty k tomu, aby najkritickejšie a najurgentnejšie výrobky obranného priemyslu obstarávali spoločne. Posilní interoperabilitu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o rovnaké výrobky, umožní úspory nákladov a zvýši konkurencieschopnosť a efektívnosť európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne. Dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament, Rada a Komisia, teraz musia formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Cieľom Komisie je rýchle zavedenie nástroja EDIRPA. Komisia s pomocou členských štátov zastúpených v programovom výbore vypracuje pracovný program. Spoluzákonodarcovia okrem nástroja EDIRPA pracujú aj na dokončení rokovaní o akte na podporu výroby munície. Tento akt poskytne priamejšiu podporu pre priemyselné kapacity na výrobu munície pre Ukrajinu a členské štáty EÚ.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Tlačová správa o návrhu nariadenia EDIRPA

Znenie nariadenia EDIPRA

Spoločné oznámenie o analýze nedostatku investícií do obrany

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 28.06.2023 06:00
Upravené: 29.06.2023 14:39