Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Posúdenie vplyvu používania centových euromincí v krajinách EÚ

Miesto: Brusel

Do procesu posudzovania patrí aj otvorená konzultácia, ktorá potrvá 15 týždňov.

Európska komisia dnes spustila proces posúdenia vplyvu používania jedno- a dvojcentových euromincí v krajinách EÚ. Jej cieľom je zapojiť do diskusia široké spektrum zainteresovaných strán vrátane inštitúcií, príslušných vnútroštátnych orgánov, spotrebiteľov aj občianskej spoločnosti.

Posúdenie vplyvu jedno- a dvojcentových euromincí v obehu vyžadujú aj právne predpisy EÚ (nariadenie 651/2012). Tie ukladajú Európskej komisii povinnosť pravidelne skúmať používanie euromincí rôznych nominálnych hodnôt na základe kritérií zahŕňajúcich náklady a prijateľnosti pre verejnosť. Posúdením vplyvu sa aktualizuje analýza správy o tejto veci z roku 2018. Na základe nového posúdenia exekutíva EÚ koncom roka 2021 rozhodne, či bude prijatý legislatívny návrh na zavedenie jednotných pravidiel zaokrúhľovania cien pre hotovostné platby v eurozóne s presnosťou na 5 centov. To by mohlo viesť k tomu, že by sa najmenšie centové mince postupne prestali používať.

Komisia bude v rámci hodnotenia starostlivo skúmať hospodárske, environmentálne a sociálne vplyvy zavedenia jednotných pravidiel zaokrúhľovania.

Podrobnosti:

Verejná konzultácia

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 28.09.2020 06:00
Upravené: 16.10.2020 08:26