Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Pracovný program Komisie na rok 2023

Miesto: Brusel

Európska komisia včera prijala svoj pracovný program na rok 2024.

Hlavný dôraz sa v ňom kladie na snahu o zjednodušenie pravidiel pre občanov a podniky v celej Európskej únii. Program nadväzuje na záväzok predsedníčky Komisie von der Leyenovej zredukovať požiadavky na podávanie správ o 25 % v súlade s našou stratégiou na posilnenie dlhodobej konkurencieschopnosti EÚ a poskytnúť pomoc MSP. Pracovný program stavia na výsledkoch, ktoré sa dosiahli za posledné štyri roky, pričom obsahuje návrhy nových iniciatív Komisie na nadchádzajúce mesiace a predstavuje významné iniciatívy zamerané na znižovanie miery byrokracie. Keďže viac než 90 % záväzkov prijatých v politických usmerneniach z roku 2019 už bolo realizovaných a vzhľadom na to, že do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 už zostáva len niekoľko mesiacov, nové iniciatívy figurujúce v pracovnom programe sa obmedzujú len na tie oblasti, ktorých realizáciu treba zabezpečiť, aby Komisia naplnila svoje záväzky, alebo aby sa riešili novo vznikajúce výzvy. Novo navrhnuté iniciatívy vychádzajú z prejavu predsedníčky von der Leyenovej o stave Únie v roku 2023 a z vyhlásenia o zámere.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Webové stránky pracovného programu Komisie na rok 2024

Oznámenie o pracovnom programe Komisie na rok 2024

Vysvetlenie pracovného programu Komisie na rok 2024 – informačný prehľad

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 18.10.2023 06:00
Upravené: 23.10.2023 14:51