Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Predbežná dohoda o lepšom cezhraničnom presadzovaní pravidiel bezpečnosti cestnej premávky

Miesto: Brusel

Komisia víta politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou o uľahčení cezhraničného presadzovania pravidiel cestnej premávky.

Súčasné pravidlá EÚ týkajúce sa cezhraničného presadzovania pravidiel pomohli zvýšiť dodržiavanie pravidiel bezpečnosti cestnej premávky vodičmi, ktorí nemajú bydlisko v danom členskom štáte. Napriek tomu zostalo v roku 2019 približne 40 % cezhraničných priestupkov nepotrestaných, a to buď preto, že páchateľ nebol identifikovaný, alebo preto, že zaplatenie pokuty nebolo vykonané. Dohoda rieši tieto otázky novými ustanoveniami, ktorými sa zlepšuje spolupráca medzi členskými štátmi. Okrem automatizovanej výmeny informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi sa zavádzajú postupy vzájomnej pomoci na identifikáciu páchateľa a vymáhanie pokút. Spolupráca medzi národnými orgánmi sa bude týkať okrem iného trestných činov, ako je prekročenie rýchlosti, jazda pod vplyvom alkoholu a drog, útek z miesta nehody, nebezpečné predbiehanie a parkovanie.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 13.03.2024 06:00
Upravené: 13.03.2024 15:30