Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Predsedom Eurojust ostáva národný člen za Slovensko - Ladislav Hamran

Miesto: Haag

Národný člen za Slovenskú republiku Ladislav Hamran bol dnes znovu zvolený za predsedu Agentúry EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust).

Voľby sa uskutočnili počas virtuálneho stretnutia kolégia Eurojust, na ktorom sa zúčastnili jeho národní členovia ako aj zástupca Európskej komisie. „To, že som bol opätovne zvolený svojimi kolegami, je pre mňa veľkou výsadou a najvyšším uznaním mojej práce počas môjho prvého obdobia vo funkcii predsedu. Pevne verím v naše poslanie a schopnosť dosiahnuť zmenu a považujem za veľkú česť viesť agentúru ďalšie štyri roky. Dnes som dostal jasný mandát na smerovanie k úplnej digitalizácii justičnej spolupráce v Európe a zamerať sa na ďalšie rozširovanie našej globálnej siete,“ zhodnotil Hamran - prokurátor s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami, najmä v prípadoch hospodárskej trestnej činnosti, korupcie a vymáhania majetku.

Práve digitalizácia európskeho súdnictva bola jedným z ústredných cieľov prvého funkčného obdobia predsedu Hamrana a bude sa jej venovať aj naďalej. Eurojust bude hrať dôležitú úlohu pri zavádzaní systému bezpečných digitálnych kanálov na výmenu informácii a dôkazov medzi prokurátormi, ktorý bude súčasťou návrhu EK v oblasti Digitálnej spravodlivosti. Predseda agentúry dlhodobo zdôrazňuje potrebu medzinárodnej spolupráce v justícii a zintenzívňuje spoluprácu s partnermi mimo EÚ. Medzi ďalšie priority patrí aj pokračovanie v boji proti terorizmu a posilnenie partnerstiev s agentúrami Europol a Frontex.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.10.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:02