Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Prehľad výsledkov investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja za rok 2021

Miesto: Brusel

Európske spoločnosti zvýšili investície do výskumu a vývoja v odvetviach zdravotníctva a služieb informačných a komunikačných technológií (IKT) napriek celkovo náročnej hospodárskej situácii v roku 2020.

Vyplýva to z nového vydania prehľadu výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ. EÚ patrí aj naďalej medzi lídrov v oblasti ekologických patentov s vysokou hodnotou a ekologických patentov v energeticky náročných priemyselných odvetviach, čo odzrkadľuje jej prechod ku klimatickej neutralite. Konkrétne spoločnosti so sídlom v EÚ zvýšili investície do výskumu a vývoja v odvetviach zdravotníctva (10,3 %) a služieb IKT (7,2 %), ale pomalším tempom než spoločnosti so sídlom v USA a Číne. Celkové investície spoločností EÚ do výskumu a vývoja sa však po prvýkrát za 10 rokov znížili, a to najmä v dôsledku oslabenia výskumu a vývoja v automobilovom, leteckom a kozmickom priemysle a odvetví obrany. V roku 2020 spoločnosti so sídlom EÚ znížili svoje celkové investície o 2,2 %. Spoločnosti v USA zvýšili svoje celkové investície do výskumu a vývoja o 9,1 % a spoločnosti v Číne o 18,1 %.

Hoci pandémia posilnila rýchlo rastúce odvetvia služieb IKT a zdravotníctva na celom svete, ťažko zasiahla veľmi tradičné odvetvia, ako sú automobilový priemysel (– 4,3 %), letecký a kozmický priemysel a obrana (– 17 %). Práve automobilový priemysel je pre spoločnosti z EÚ najdôležitejším odvetvím, v ktorom sa investuje do výskumu a vývoja, a preto aj prispel k celkovému poklesu investícií v oblasti výskumu a vývoja. Napriek tomu sa 14 spoločností z EÚ dostalo do skupiny 50 najlepších spoločností spomedzi 2500 najväčších investorov do výskumu a vývoja. Európska komisia uverejňuje prehľad výsledkov investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja každoročne od roku 2004. Vydanie prehľadu výsledkov za rok 2021 zahŕňa 2 500 spoločností z celého sveta, ktoré v roku 2020 investovali do výskumu a vývoja najväčšie sumy. Údaje v prehľade výsledkov boli získané z najnovších uverejnených účtovných závierok spoločností.

Podrobnosti:

Tlačová správa
Interaktívne webové sídlo

Politika EÚ v oblasti priemyselného výskumu a inovácií

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.12.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:15