Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Prejav predsedníčky EK o VFR, vlastných zdrojoch a pláne na oživenie hospodárstva

Miesto: Brusel

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová včera vystúpila na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu s príhovorom o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy. 

Predstavila hlavnú štruktúru a črty hospodárskej obnovy Európy, ktoré Komisia čoskoro predloží. V príhovore kládla dôraz najmä na závažnosť dopadu pandémie na naše životy a ekonomiku: „Vzchopíme sa, ale potrvá to určitý čas. Preto by sme mali odpovedať podporou tých, ktorí to najviac potrebujú, musíme sa usilovať o investície a reformy, a musíme posilniť naše hospodárstva zameraním sa na naše spoločné priority, ako sú európska zelená dohoda, digitalizácia a odolnosť.“

Finančné prostriedky určené na obnovu budú použité v troch pilieroch. Prvý pilier sa sústredí na podporu členských štátov, aby dosiahli oživenie a aby z krízy vyšli posilnené. „Väčšia časť týchto peňazí na tento prvý pilier sa použije na vytvorenie nového nástroja na oživenie a zvýšenie odolnosti, z ktorého sa budú financovať kľúčové verejné investície a reformy v súlade s európskymi prioritami: dvojakou transformáciou na klimatickú neutrálnosť a digitalizovanou a odolnou Európou. Bude tvoriť súčasť európskeho semestra,“ povedala Von der Leyenová. Druhý pilier sa zameriava na naštartovanie hospodárstva a podporu súkromných investícií najmä do kľúčových odvetví: či už ide o 5G, umelú inteligenciu, čistý vodík alebo energiu z obnoviteľných zdrojov. Príkladom je aj podpora investícií do farmaceutického odvetvia, ktoré zaistia schopnosť Európy vyrábať kritické lieky. A napokon tretí pilier sa týka najbezprostrednejších poznatkov získaných z krízy a spočíva v posilnení programov RescEU, Horizont Európa a vypracovaní nového špecializovaného zdravotného programu.

Celý prejav

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.05.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:57