Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Prelomová celosvetová dohoda v záujme spravodlivejšieho zdanenia nadnárodných podnikov

Miesto: Brusel

Európska komisia víta prelomovú celosvetovú dohodu, ktorú dnes schválili ministri financií a guvernéri centrálnych bánk skupiny G20 a ktorá do medzinárodného rámca daní z príjmov právnických osôb vnesie spravodlivosť a stabilitu.

Tento dosiaľ nevídaný konsenzus je začiatkom komplexnej reformy medzinárodného systému dane z príjmov právnických osôb. Jej súčasťou bude prerozdelenie práv zdanenia. Najväčšie spoločnosti na svete tak budú musieť platiť daň, nech podnikajú kdekoľvek. Globálna minimálna efektívna sadzba dane vo výške prinajmenšom 15 % zároveň pomôže udržať na uzde agresívne daňové plánovanie a zastaviť „preteky“ o platenie čo najnižšej dane z príjmov právnických osôb. Technické podrobnosti dohody sa dojednajú v nadchádzajúcich mesiacoch. Cieľom je dospieť ku konečnej dohode všetkých 139 členov inkluzívneho rámca v októbri. Po dosiahnutí konsenzuálnej celosvetovej dohody na oboch pilieroch Komisia bez meškania navrhne opatrenia na ich vykonanie v EÚ v súlade s únijnou daňovou agendou a potrebami jednotného trhu.

Práca pod záštitou inkluzívneho rámca Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa sústredí na dve hlavné úlohy:

  • Prispôsobiť medzinárodné pravidlá, podľa ktorých sa zdanenie ziskov právnických osôb rozdeľuje medzi jednotlivé krajiny tak, aby zohľadňovali meniaci sa charakter obchodných modelov vrátane schopnosti spoločností podnikať aj bez fyzickej prítomnosti. Podľa nových pravidiel by bol nadmerný zisk najväčších a najziskovejších nadnárodných spoločností prerozdelený jurisdikciám tých trhov, kde žijú daní spotrebitelia alebo používatelia.
  • Zabezpečiť, aby bol všetok zisk nadnárodných podnikov každý rok zdanený minimálnou efektívnou sadzbou dane. Táto daň bude stanovená na úrovni prinajmenšom 15 % a uplatňovala by sa na všetky nadnárodné skupiny s kombinovaným finančným výnosom viac ako 750 miliónov eur.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.07.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:11