Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Preskúmanie politiky hospodárskej súťaže a jej prínos pre zelenú a digitálnu transformáciu, ako aj pre odolný jednotný trh

Miesto: Brusel

Európska komisia prijala oznámenie o politike hospodárskej súťaže pripravenej na nové výzvy, v ktorom sa vymedzuje dôležitá úloha politiky hospodárskej súťaže pre cestu k obnove Európy, zelenú a digitálnu transformáciu a odolný jednotný trh.

V oznámení sa zdôrazňuje, že politika hospodárskej súťaže je schopná prispôsobiť sa novým trhovým podmienkam, politickým prioritám a potrebám zákazníkov: napríklad Komisia dnes prijala šiestu zmenu dočasného rámca štátnej pomoci, aby sa členským štátom umožnilo poskytovať cielenú podporu spoločnostiam počas krízy spôsobenej koronavírusom. Komisia okrem toho v súčasnosti vykonáva preskúmanie nástrojov politiky hospodárskej súťaže s cieľom zabezpečiť, aby všetky nástroje hospodárskej súťaže (kontrola koncentrácií, antitrustová kontrola a kontrola štátnej pomoci) naďalej spĺňali daný účel a dopĺňali existujúci súbor nástrojov.

Únia v súčasnosti čelí novým výzvam: vykročiť nahor po strmej ceste k obnove po kríze spôsobenej koronavírusom a zároveň umožniť európskym priemyselným odvetviam posilniť svoju odolnosť a stať sa lídrom súbežnej zelenej a digitálnej transformácie. Účinná a dobre nastavená politika hospodárskej súťaže môže prispieť k úspechu tohto programu, ktorý si bude vyžadovať mimoriadne verejné a súkromné investície, inovácie a dobre fungujúci jednotný trh.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 18.11.2021 06:00
Upravené: 17.01.2022 10:00