Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Priemyselná stratégia pre zelenú a digitálnu Európu

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predložila novú priemyselnú stratégiu pre globálne konkurencieschopnú, zelenú a digitálnu Európu.

Jej cieľom je pomôcť európskemu priemyslu stať sa vedúcou silou dvojakej transformácie smerom ku klimatickej neutralite a dosiahnutiu vedúceho postavenia v oblasti digitálnych technológií. Má predstavovať hnaciu silu konkurencieschopnosti Európy a jej strategickej autonómie v čase geopolitických posunov a rastúcej konkurencie na celosvetovej úrovni. V záujme potvrdenia vedúceho postavenia európskeho priemyslu prispeje nová priemyselná stratégia k dosiahnutiu troch kľúčových priorít: zachovaniu globálnej konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a rovnakých podmienok doma aj vo svete, zabezpečeniu toho, aby sa Európa stala do roku 2050 klimaticky neutrálnou, a formovaniu digitálnej budúcnosti Európy.

Balíkom iniciatív sa vymedzuje nový prístup k európskej priemyselnej politike, ktorý je pevne zakotvený v európskych hodnotách a tradíciách sociálneho trhu. Stanovuje sa v ňom celý rad opatrení na podporu všetkých aktérov v európskom priemysle vrátane veľkých a malých spoločností, inovatívnych startupov, výskumných centier, poskytovateľov služieb, dodávateľov a sociálnych partnerov. Cieľom osobitnej stratégie pre malé a stredné podniky (MSP) je znižovať byrokratickú záťaž a pomôcť početným MSP v Európe podnikať na celom jednotnom trhu, získať prístup k financovaniu a postaviť sa na čelo digitálnej a ekologickej transformácie. Dnešné iniciatívy zahŕňajú aj konkrétne kroky na odstránenie prekážok brániacich dobre fungujúcemu jednotnému trhu, ktorý je najväčšou prednosťou Európy a vďaka ktorému môžu všetky naše podniky rásť a konkurovať v Európe aj mimo nej. Popri komplexnom súbore opatrení, a to horizontálnych aj zameraných na konkrétne technológie, bude Komisia systematicky analyzovať riziká a potreby rôznych priemyselných ekosystémov. Pri tejto analýze bude Komisia úzko spolupracovať s inkluzívnym a otvoreným priemyselným fórom, ktoré sa má zriadiť do septembra 2020. Budú ho tvoriť zástupcovia z oblasti priemyslu vrátane MSP, veľkých spoločností, sociálnych partnerov, výskumných pracovníkov, ako aj členských štátov a inštitúcií EÚ. V prípade potreby budú odborníci z konkrétnych odvetví vyzvaní, aby sa podelili o svoje znalosti. Komisia bude aj naďalej každoročne usporadúvať Dni priemyslu, na ktorých sa budú stretávať všetci aktéri.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Infohárky: Priemyselná stratégia, MSPJednotný trh

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.03.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:53