Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Priority programu Erasmus+ na najbližších sedem rokov

Miesto: Bratislava

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) spolu s  Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport (IUVENTA) intenzívne pripravujú implementáciu nového programu Erasmus+ 2021 – 2027 na Slovensku.

Program, pre ktorý bol doposiaľ zo zdrojov Európskej únie vyčlenený rozpočet v celkovej výške vyše 26 miliárd eur na sedemročné obdobie, avizoval mnohé novinky a rozšírené príležitosti v oblasti vzdelávania, mládeže a športu pre všetky skupiny učiacich sa, pedagogických či odborných zamestnancov či vzdelávacie organizácie v oblasti vzdelávania dospelých. Jednou z dôležitých noviniek programu Erasmus+  je určenie štyroch nových horizontálnych priorít, ktoré reflektujú aktuálne dôležité spoločenské témy. Medzi ne patrí inklúzia a diverzita, digitálna transformácia, environmentálna udržateľnosť a klimatické ciele a aktívna participácia.

Program Erasmus+ je považovaný za jednu z najúspešnejších európskych iniciatív a stáva sa kľúčovým pri budovaní Európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 či dôležitou súčasťou Európskeho programu zručností  a implementácii Stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 - 2027. Cieľom tohto programu je tak mobilizovať sektory vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v záujme rýchlej obnovy a budúceho rastu, podporiť partnerstvá v oblasti zručností, zvyšovať kvalifikácie, rekvalifikovať sa a umožniť ľuďom učiť sa počas celého života.

Obe agentúry budú postupne informovať o všetkých novinkách a výzvach aj o novom programe na webstránke www.erasmusplus.sk a na oficiálnych webstránkach Európskej komisie.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.03.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:06