Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Prísnejšie dodržiavanie obchodných dohôd a globálnych pravidiel umožnilo EÚ zvýšiť vývoz

Miesto: Brusel

Účinné zavedenie a dodržiavanie obchodných dohôd EÚ a medzinárodných obchodných pravidiel umožnilo EÚ zvýšiť v roku 2020 vývoz o 5,4 miliardy eur.

Potvrdzuje sa, že úsilie Európskej komisie nevychádza nazmar. Konkrétne výsledky sa dostavili v rôznych oblastiach, od odstránenia obchodných prekážok až po riešenie nekalých obchodných praktík a nové opatrenia v prospech obchodu a udržateľného rozvoja. V uplynulom roku Komisia zároveň pripravila ďalšie právne nástroje na posilnenie EÚ pri obrane jej kľúčových záujmov a otvorenej strategickej autonómie.

Dnes Komisia uverejnila svoju prvú súbornú výročnú správu o vykonávaní a presadzovaní, v ktorej opisuje opatrenia prijaté v úzkej spolupráci s podnikmi, členskými štátmi a zainteresovanými stranami EÚ s cieľom zachovať otvorenosť trhov a zabezpečiť, aby obchodní partneri EÚ dodržiavali svoje záväzky. Správa sa zaoberá štyrmi prioritnými oblasťami:

  1. plnohodnotné využívanie príležitostí, ktoré ponúkajú obchodné dohody EÚ;
  2. podpora uzatvárania obchodných dohôd zo strany malých podnikov;
  3. riešenie prekážok obchodu;
  4. presadzovanie obchodných záväzkov prostredníctvom urovnávania sporov.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Kľúčové skutočnosti
Brožúra o správe

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.10.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:13