Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Program Interreg oslavuje 30 rokov spájania občanov

Miesto: Brusel

Európsky program Interreg, zameraný na podporu územnej spolupráce medzi hraničnými regiónmi, oslavuje tohto roku 30. výročie.

V rámci tohto programu aj Slovensko úzko spolupracuje so susednými štátmi a s Rumunskom. Vďaka čomu sa prihraničné oblasti tešia zelenšiemu prostrediu, zrekonštruovaným pamiatkam, ale aj turistickým chodníkom a cyklocestám. Príkladom projektov realizovaných vďaka programu Interreg na Slovensku je oprava fasády Urbanovej veže v Košiciach alebo premena historickej budovy Zlatého býka v Michalovciach na modernú galériu s informačným centrom pre turistov. Patrí sem aj vybudovanie lepšieho spojenia s Rakúskom a s Maďarskom pomocou výstavby cyklomostov medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg, Dobrohošť a Dunakiliti alebo Chľaba a Ipolydamásd. V záujme podpory kultúrneho a prírodného dedičstva bude vďaka Interregu vybudovaná  historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, ktorá povedie cez regióny rozprestierajúce sa na slovenskej aj poľskej strane Tatier.

Pri tejto príležitosti vydala komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová vyhlásenie: „Interreg je financovaný zo zdrojov politiky súdržnosti a ako jedinečný nástroj spolupráce umožňuje regiónom a krajinám spolupracovať na riešení spoločných problémov. Jeho projekty sú konkrétnymi príkladmi toho, že hranice nemusia byť prekážkami, ale naopak, môžu byť príležitosťou pre rast a úspešnú spoluprácu. V priebehu uplynulých 30 rokov a vďaka mnohým projektom s podporou programu EÚ Interreg sa podarilo zblížiť vyše 170 miliónov Európanov, ktorí žijú v hraničných regiónoch, zlepšiť ich život a vytvoriť nové možnosti spolupráce.“

Podrobnosti:  

Vyhlásenie

Factsheet

Interreg na Slovensku

Európska územná spolupráca

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.02.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:50