Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Program LIFE: EÚ investuje viac ako 116 miliónov eur do strategických projektov v oblasti prírody, životného prostredia a klímy

Miesto: Brusel

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške viac ako 116 miliónov eur na strategické projekty nového programu LIFE.

Finančnými prostriedkami sa podporí osem veľkých projektov v Belgicku, Estónsku, Španielsku, Taliansku, Poľsku, na Slovensku a vo Fínsku, aby mohli napĺňať svoje ciele v oblasti klímy a životného prostredia. Očakáva sa, že prostredníctvom projektov sa zmobilizuje významné množstvo ďalších finančných prostriedkov z iných zdrojov EÚ vrátane poľnohospodárskych, štrukturálnych, regionálnych a výskumných fondov, ktoré doplnia vnútroštátne a súkromné investície. Slovenský projekt v oblasti kvality vody a odpadového hospodárstva – program LIFE Living Rivers  je zameraný na zachovanie kvality vody, ochranu prirodzených biotopov a pôvodné druhy, ako aj podporu udržateľného lesného hospodárstva a riadenia rybárstva. Projekt prispeje k vykonávaniu rámcovej smernice EÚ o vode a smernice o biotopoch.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Strategické projekty LIFE (stručné opisy)

Program LIFE

Európska zelená dohoda

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 09.03.2023 06:00
Upravené: 10.03.2023 08:46